OPM MUSIC VIDEO’S RELEASED IN AUGUST 2013

August 2013 Video Releases

Male singers take on the spotlight this August! Two are winners from ABS-CBN hit shows/talent search, Little Big Star (Sam Concepcion) and Pinoy Big Brother: Teen Clash 2010 (James Reid), another two are boy groups 1:43 and Chicser, who are both stealing the hearts of teens today much like how balladeer Chad Borja (whose now making a comeback) used to do back in the 90’s and Mark Bautista in 2003 up to now. Let’s see who else have released their official music video’s on YouTube this month!

August 27, 2013
Chad Borja – Babe I Love You
90’s balladeer CHAD BORJA back w/ BABE I LOVE YOU from his album “Ikaw Lang Sa Habang Buhay.”

August 25, 2013
Isabelle De Leon – Feelingero
Child actress turned singer/songwriter ISABELLE DE LEON returns w/ FEELINGERO, 2nd single from Lovezone album.

August 22, 2013
Tres Marias – Wika
This is the debut single of Tres Marias, composed of OPM legends Lolita Carbon, Bayang Barrios & Cookie Chua.

Click below to see the rest of the videos release in August:
Continue reading

GLOC-9 FEAT. EBE DANCEL “SIRENA” (TAGALOG/ENGLISH LYRICS)

SIRENA

(Tagalog lyrics with literal English translation)
Gloc-9 Feat Ebe Dancel
Album: MKNM (Mga Kwento Ng Makata)
Download: HERE

Ako’y isang sirena
I’m a mermaid
Kahit anong sabihin nila ako ay ubod ng ganda
Whatever they say, I’m very beautiful
Ako’y isang sirena
I’m a mermaid
Kahit anong gawin nila bandera ko’y di tutumba
Whatever they do, my flag won’t fall
Drum na may tubig ang sinisisid
Drum with water is where I dive
Naglalakihang mga braso, sa’kin dumidikdik
Arms that are big are hitting me
Drum na may tubig ang sinisisid
Drum with water is where I dive
Sa patagalan ng paghinga, sa’kin kayo ay bibilib
For holding the longest breath, you’ll be amaze with me

Simula pa no’ng bata pa ako,
Ever since I was a kid
Halata mo na kapag naglalaro
You’ll see it’s obvious on how I play
Kaya para lahat ay nalilito,
That’s why everyone looks confused
Magaling sa Chinese garter at piko
The best in chinese garter and hopscotch
Mga labi ko’y pulang pula,
My lips is very red
Sa bubble gum na sinaba
With the bubble gum I ate
Palakad lakad sa harapan ng salamin,
Always walking in front of the mirror
Sinasabi sa sarili “ano’ng panama nila?”
I said to myself, “what’s their chance against me?”
Habang kumekembot ang bewang,
While the hips are swaying
Mga hikaw na gumegewang
The earrings are moving
Gamit ang pulbos na binili kay aling bebang
Using the powder bought from Mrs Bebang
Upang matakpan ang mga pasa sa mukha
To cover up the bruise on the face
Na galing sa aking ama
That my Father gave
Na tila di natutuwa sa tuwing ako’y nasisilayan
Who doesn’t seem to be happy whenever he sees me
Laging nalalatayan,
Always beaten’ up
Sa paglipas ng panahon ay di ko namamalayan
As time goes by, I’m not even aware of
Na imbes na tumigas ay tila lalong lumalambot
Instead of becoming strong, I become more soften
Ang puso kong mapagmahal
My heart that’s very loving
Parang pikit matang bulol.
Is like a close-eye who stammer.

Ako’y isang sirena
I’m a mermaid
Kahit anong sabihin nila ako ay ubod ng ganda
Whatever they say, I’m very beautiful
Ako’y isang sirena
I’m a mermaid
Kahit anong gawin nila bandera ko’y di tutumba
Whatever they do, my flag won’t fall
Drum na may tubig ang sinisisid
Drum with water is where I dive
Naglalakihang mga braso, sa’kin dumidikdik
Arms that are big are hitting me
Drum na may tubig ang sinisisid
Drum with water is where I dive
Sa patagalan ng paghinga, sa’kin kayo ay bibilib
For holding the longest breath, you’ll be amaze with me

Hanggang sa naging binata na ako
Until I become a young man
Teka muna mali, dalaga nap ala ‘to
Wait that’s wrong, I become a young woman
Pero bakit parang lahat ay nalilito pa rin
But why is everyone still confuse
Ano bang mga problema nyo
What’s your problem
Dahil ba ang mga kilos ko’y iba,
Is it because of how I act
Sa dapat Makita ng inyong mata
What you’re supposed to see
Sa tuwing nanonood ng liga laging natutulala
Whenever you watch me in a game, you’re always stunned
Kahit di pumasok ang bola ako’y tuwang tuwa
Even if the balls don’t shoot, I’m still happy
Kahit binaliw na sa tapang, kasi ganun na lamang
Even scared by your strenght, because of how
Akong paluin ng tubo kahit kinakalawang
I was hit by a tube, even if it’s rusty
“tama nanaman itay, di napo ako pawasay
“Stop it Dad, i won’t be naughty
Di ko na po isusuot ang lumang saya ni inay
I won’t wear the old skirt of mom”
Kapag ako’y naiiyak ay sumusugod sa ambon
Whenever I feel like crying, I run through the rain
Iniisip ko na lamang na baka ako’y ampon
I’ll just think that I’m adopted
Kasi araw araw na lamang ay walang humpay na banat
Because everyday I’m always being beaten
At inaaabot ang ganda ko papailalim ng dagat
So I’ll just reach for my beauty under water

Ako’y isang sirena
I’m a mermaid
Kahit anong sabihin nila ako ay ubod ng ganda
Whatever they say, I’m very beautiful
Ako’y isang sirena
I’m a mermaid
Kahit anong gawin nila bandera ko’y di tutumba
Whatever they do, my flag won’t fall
Drum na may tubig ang sinisisid
Drum with water is where I dive
Naglalakihang mga braso, sa’kin dumidikdik
Arms that are big are hitting me
Drum na may tubig ang sinisisid
Drum with water is where I dive
Sa patagalan ng paghinga, sa’kin kayo ay bibilib
For holding the longest breath, you’ll be amaze with me

Lumipas ang mga taon na nagsipag-asawa
The years have passed and everyone got married
Aking mga kapatid, lahat sila’y sumama
My siblings, everyone went away
Nagpakalayo layo ni hindi makabisita
They left far-away and without visiting
Kakain na po itay, nakahanda na’ng lamesita
“Time to eat Dad, the table’s ready”
Akay akay sa paglakad paisa isang hakbang
Holding him while he walks slowly
Ngayo’y buto’t balat ang dati matipunong katawan
Now skinny, his muscular body now gone
Ngayon sa iyong kaarawan, susubukan kong palitan
Today on your Birthday, I’ll try to replace
Ang lungkot na nadarama, wag napo nating balikan
The sadness your feeling, let’s not remember
Kahit medyo naiinis hindi dahil sa nagka-cancer
Even though pissed, not because of cancer
Kasi dahil ang tagapag-alaga mo’y nakaduster
But because the one taking care of you is in a dress.
Isang gabi, akoy iyong tinawag, lumapit
One night, you ask me to approach you
Ako sayong tabi ikay tumangan, kumapit ka sa aking kamay
Now at your side, you reach for my hand
Kahit hirap magsalita
Even though it’s hard for you to speak
Anak, patawad sana sa lahat ng aking nagawa
“Son, forgive me for all that I’ve done
Di sinusukat ang tapang at ang bigote sa mukha
You can’t measure bravery or the moustache in your face
Dahil kung minsan mas lalake pa sa lalake ang bakla
Because there are time, gays are more manlier than men

Drum na may tubig ang sinisisid
Drum with water is where I dive
Naglalakihang mga braso, sa’kin dumidikdik
Arms that are big are hitting me
Drum na may tubig ang sinisisid
Drum with water is where I dive
Sa patagalan ng paghing, Sakin kayo ay bibilib
For holding the longest breath, you’ll be amaze with me

Ako’y isang sirena
I’m a mermaid
Kahit anong gawin nila bandera ko’y di tutumba
Whatever they do, my flag won’t fall